Gel na hubení švábů IMIDASECT 5 g Zobrazit větší

Gel na hubení švábů IMIDASECT 5 g

00020

Nový produkt

Vysoce účinný gel k hubení švábů a rusů domácích.

Více informací

3 ks

162 Kč s DPH

Více informací

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému
Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
Nové a vysoce účinné složení
Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv-neb.png

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
             
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v v souladu s místními/regionálními/národními předpisy.

 Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Příslušenství

Ke stažení